pp2011.1

XIX REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI CIVILNE ZAŠČITE IN RDEČEGA KRIŽA KOROŠKE REGIJE

SOBOTA, 1. JUNIJ, OB 8.30, ŠPORTNA DVORANA DRAVOGRAD