RegijskoZbori

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV – OD CELJA DO KOROŠKE

NEDELJA / 24. NOVEMBER / 14.30 in 18.00 / DVOREC BUKOVJE