RAZPIS ZA ŠPORTNIKA LETA 2013 V OBČINI DRAVOGRAD

Predloge kandidatov pošljite na obrazcu, ki je priloga razpisa, v zaprti kuverti na naslov JZ Dravit Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd najkasneje do petka, 04. aprila 2014, s pripisom: »Ne odpiraj! Razpis za podelitev priznanj v športu.« Vso dokumentacijo si lahko si lahko prenesete na spodnjih povezavah: Pravilnik o izboru športnikov v občini Dravograd 2014 …

RAZPIS ZA ŠPORTNIKA LETA 2013 V OBČINI DRAVOGRAD VEČ O TEM »