si-025o

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA IZ PRORAČUNA OBČINE DRAVOGRAD 2013

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa iz proračuna Občine Dravograd 2013 Besedilo razpisa 2013 Letni program športa v občini Dravograd 2013 Obrazec 1,2 – prijava, izjave Obrazec 3 – interesna športna vzgoja otrok Obrazec 4,5 -Individualne, kolektivne mladi Obrazec 6,7 – kakovostni in vrhunski šport Obrazec 8 – rekreacija odraslih Obrazec 9 …

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA IZ PRORAČUNA OBČINE DRAVOGRAD 2013 VEČ O TEM »