KONCERT VOKALNE SKUPINE ČINKLCE

NEDELJA / 5. JULIJ / 20.00 / CERKEV SV. VIDA