FinalFrontCover-process-s2550x3300

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE GOSTINSKIH STORITEV NA PRIREDITVI »ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA«

Rok za zbiranje ponudb je 11. 4. 2012. Ponudbe naj ponudniki oddajo v pisni obliki vzapečateni ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Javni zavod Dravit Dravograd, Bukovje 13, 2370 Dravograd z označbo: »NE ODPIRAJ – Ponudb za gostinske storitve.« Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja. ,Kliknite na spodnjo povezavo, za ogled […]

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA IZVAJANJE GOSTINSKIH STORITEV NA PRIREDITVI »ZLATA TROBENTA DRAVOGRADA« VEČ O TEM »