Informacijska pisarna z razstavnimi prostori


Informacijska pisarna Dravograd, ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Dravit Dravograd, izvaja v javnem interesu dejavnosti in storitve, povezane s področjem promocije in spodbujanja razvoja turizma na območju občine Dravograd. Aktivnosti, ki potekajo v Informacijski pisarni z razstavnimi prostori so naslednje:
  • lokalno vodenje in priprava ogledov Dravograda;
  • informiranje in promocijska dejavnost;
  • sodelovanje pri prireditvah;
  • prodaja spominkov in darilnega programa, promocijskega materiala, literature, razglednic, kart;
  • priprava statističnih podatkov – Barometer za STO.

Z letom 2006 je Infopisarna pridobila tudi razstavne prostore, kjer potekajo razstave in kjer je postavljena tudi stalna zbirka o zgodovini Dravograda.

Go to top