Events Calendar

MEJ-MO JIH! – PREDAVANJE O MOKRIŠČIH
Saturday, 24. November 2018, 18:00 - 20:00
Location Mladinski center Dravograd
Ali zakaj so MEJice in MOkriš?a pomembna v ?asu podnebnih sprememb? Iizvedeli boste, kako mejice in mokriš?a lokalno blažijo vplive podnebnih sprememb, blagodejno vplivajo na naše po?utje, zagotavljajo ekosistemske storitve za ?loveka in so zato?iš?e mnogim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. Predavanje bo podprto s fotografijami lokalnih življenjskih okolij in živali, ki v njih živijo. Z ohranjanjem in prepoznavanjem pomena mejic in mokriš? lahko vplivamo na oblikovanje ozaveš?ene družbe, ki je sposobna prepoznati ve?plasten pomen trajnega ohranjanja razli?nih življenjskih prostorov.
Go to top