Events Calendar

NA ZABAVO PRAVO K BARONU OB DRAVO
Tuesday, 19. June 2018, 09:00 - 12:00
Location Dvorec Bukovje
V sklopu stalne razstave Kometri, baroni s Pukštajna (1817-1932), bomo predstavili projekt OŠ Neznanih talcev, ki je nastal v okviru 32. Festivala Turizmu pomaga lastna glava – kultura in turizem. U?enci so se osredoto?ili na kulturno dediš?ino doma?ega kraja in v sklopu naloge pripravili predloge za turisti?no promocijo dvorca Bukovje in njegovih zadnjih lastnikov na prav poseben na?in. Pridružite se nam, zabavno bo.
Go to top