Events Calendar

UČINKOVITO UPRAVLJANJE S ČASOM
Saturday, 19. May 2018, 18:00 - 20:00
Location Mladinski center Dravograd
S pravim pristopom prihranimo veliko dragocenega ?asa in smo isto?asno bolj u?inkoviti, saj je za sproš?eno življenje zelo pomembno, da prepoznamo tatove ?asa in s tem prepre?imo marsikatero stresno situacijo, zato vabljeni na predavanje U?inkovito upravljanje s ?asom, kjer se boste nau?ili pravilno razporediti ?as in dodati vsakemu dnevu dodano vrednost.
Go to top