Events Calendar

PREDSTAVITEV DRUŠTVA ZA PREBUJANJE DUŠE IN TELESA
Friday, 16. March 2018, 17:00 - 19:00
Location dvorana MCD
Vsak dan v svojem življenju se sre?ujemo z razli?nimi izzivi. Nekateri so prijetni in lepi, obstajajo pa tudi izzivi, ki ne delujejo skladno z nami in našo energijo. S tehnikami vam pomagamo, na vseh podro?jih vašega življenja, naj jih naštejemo nekaj: ?iš?enju duše in zdravljenje telesa, okrepitev zdravega na?ina življenja, dvig moralnih vrednot in samospoštovanja, izboljšanje kakovosti življenja, dvigu samozavesti s pomo?jo stimulacije akupunkturnih to?k, izboljšanje psihofizi?ne kondicije, olajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav... Na predstavitvi, vam bodo predstavile delovanje društva, kakšne tehnike uporabljajo, kaj lahko pri?akujete in kaj oni pri?akujemo od posameznika. Namen predstavitve je, da se dobro po?utite ter vprašate, kar vas zanima.
Go to top