Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin Koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci na avstrijskem Koroškem. Poslanstvo in zbiralna politika sta usmerjena zlasti v varovanje, zbiranje, proučevanje, prezentacijo in popularizacijo, konservacijo železarske, rudarske in druge tehnične dediščine, etnološke dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje umetnostnega in kulturnozgodovinskega gradiva starejših obdobij s posebnim poudarkom na varovanju predmetov arheološke dediščine ter sistematično raziskovanje in izpopolnjevanje zbirk novejše zgodovine.

V dvorcu Bukovje od 1.5.2010 deluje oddelek za kulturno in umetnostno zgodovino. V razstavnih prostorih dvorca muzej skrbi za občasne razstave, od 25. 6. 2011 pa je v pritličnih prostorih dvorca na ogled stalna razstava Vojna na Koroškem leta 1991.

Oddelek pridobiva predmete uporabne umetnosti ter gradivo, ki govori zgodbe o življenju, razvoju in glavnih akterjih kulturne zgodovine koroškega prostora od srednjega veka do 20. stoletja. Razen Sokličeve zbirke, nad katero muzej strokovno bdi, stalne razstave Grofje Andeški in Slovenj Gradec ter zbirke Forma viva na prostem muzej nima pregledne kulturnozgodovinske postavitve, kar sta naš cilj in naloga v prihodnosti.

Ostale kulturnozgodovinske zbirke hranimo v depojih. Na Ravnah zbirko pečnic, zbirko mavčnih odlitkov plemiških grbov, zbirko razpel in okvirjev, numizmatično zbirko, lekarniško zbirko, zbirko pokalov in priznanj, zbirko znamk ter zbirko sodobnih likovnih del: zbirko grafik, zbirko umetniških slik in zbirko umetniških fotografij. V Slovenj Gradcu hrani muzej zbirko Koroškega radia, zbirko o dr. Ljubi Prenner, zapuščino akademskega slikarja Radeta Nikoliča, zbirko fotografa Maksa Kunca in Cajnkovo zbirko o zgodovini športa.

Delovni čas oddelka za umetnostno in kulturno zgodovino v Dvorcu Bukovje:
ponedeljek – četrtek: 8.30 - 13.30

Ogledi razstav so možni v okviru delovnega časa, izven tega pa po predhodnem dogovoru.

Kontakt Koroški pokrajinski muzej, Muzej Dravograd:
Aleksandra Čas, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, kustodinja

E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vaše ime(*)
Ime je obvezen podatek!

Telefon(*)
Telefon je obvezen podatek!

Vaš e-naslov
Neveljaven vnos

Zadeva
Invalid Input

Sporočilo
Invalid Input

Varnostna koda(*)
Varnostna koda
  OsvežiNeveljaven vnos

Go to top